Προληπτική συντήρηση

Με τον όρο προληπτική συντήρηση εννοούμε τις ενέργειες εκείνες που εμποδίζουν την περαιτέρω φθορά του έργου. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τις συνθήκες αποθήκευσης των έργων τη σωστή μεταφορά τους και τον τρόπο έκθεσης τους στο κοινό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ