Υπέρυθρη ανακλαστογραφία

Η απεικόνιση της ανακλώμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας ή Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία είναι μία μη επεμβατική τεχνική, η οποία εφαρμόζεται ευρέως στον τομέα στην μελέτης και της συντήρησης των έργων τέχνης εδώ και αρκετές δεκαετίες.  Η μελέτη πραγματοποιείται φωτίζοντας το έργο με  ορατό φως ημέρας (ή φωτιστικές πηγές που το προσομοιάζουν), το οποίο περιέχει μία επαρκή ποσότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας. Με ειδικούς ανιχνευτές (κάμερες) καταγράφεται μόνο η υπέρυθρη ακτινοβολία που ανακλάται. Η διεισδυτική ικανότητα της υπέρυθρης ακτινοβολίας, ανάλογα βέβαια και με διάφορους παράγοντες που εξαρτώνται από το ίδιο το έργο, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της κάμερας και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διάταξης παρατήρησης, καθιστά δυνατή την αποκάλυψη υποκείμενων ζωγραφικών στοιχείων που δεν είναι αντιληπτά στο γυμνό μάτι, όπως προσχέδια και pentimenti (μεταμέλειες-αλλαγές του ζωγράφου κατά την εκτέλεση της ζωγραφικής), περιοχών επιζωγραφίσεων, κ.λπ. Επίσης, παρέχει αρχικές ενδείξεις για τη φύση ορισμένων υλικών.

 • Π.43 Αγνώστου «Παναγία με το Βρέφος και δύο αγγέλους» - λεπτομέρεια

  Διακρίνεται καθαρά το προσχέδιο του ζωγράφου και αποκλίσεις από αυτό στην τελική ζωγραφική.

 • Π.3662 Luca Giordano «Η θεραπεία του παραλυτικού»

  Η ανάκλαση της υπέρυθρης ακτινοβολίας αποκάλυψε πως στην περιοχή του ουρανού είναι υποκείμενα ζωγραφισμένος ένας άγγελος, τον οποίο ο ζωγράφος επέλεξε να καλύψει στην τελική σύνθεση. Με την ίδια τεχνική αποκαλύφθηκε κάτω αριστερά και η υπογραφή του ζωγράφου καθώς και η χρονολογία, στοιχεία τα οποία ήταν επίσης καλυμμένα στην τελική ζωγραφική σύνθεση.

 • Π.512 Antonio Allegri Corregio «Η ανατροφή του έρωτα»

  Η σύνθεση των υπέρυθρων ανακλαστογραφημάτων στην φασματική περιοχή 950-1150 nm «χαρτογραφεί» περιοχές απωλειών της αυθεντικής ζωγραφικής που έχουν υποστεί επεμβάσεις χρωματικής αποκατάστασης στο παρελθόν.

 • Π. 2243 Αντιφωνάριο – λεπτομέρεια

  Η εικόνα της ανάκλασης της υπέρυθρης ακτινοβολίας παρέχει ενδείξεις για την μεταλλογαλλική σύσταση του μελανιού και ταυτοποιεί την πορτοκαλί χρωστική, παρέχοντας σαφείς ενδείξεις πως πρόκειται πιθανότατα για κιννάβαρι.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ