Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας

Όταν το χρώμα σε ένα έργο ζωγραφικής παρουσιάζει αποκολλήσεις, απολεπίσεις και φουσκώματα, εφαρμόζεται σειρά υλικών με στόχο είτε να σταθεροποιήσουν το χρώμα (στις περιπτώσεις των αποκολλήσεων και απολεπίσεων) είτε να προσπαθήσουν να το επαναφέρουν στην προηγούμενη κατάσταση (στην περίπτωση των φουσκωμάτων). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη στερέωση θα πρέπει να έχουν την ικανότητα διεισδυτικότητας και στερέωσης, την ελαστικότητα, την οπτική ακρίβεια, την αντοχή σε βιολογικούς και σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες και την αντιστρεψιμότητα.  

  • Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας έργου τέχνης με ιαπωνικό χαρτί
  • Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας έργου τέχνης με ενέσεις
  • Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας έργου τέχνης με θερμαινόμενη σπάτουλα
  • Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας έργου τέχνης με θερμαινόμενη σπάτουλα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ