Σωστική συντήρηση

Σε περιπτώσεις που τα έργα τέχνης «κινδυνεύουν», δεν μπορεί άμεσα να γίνει ολοκληρωμένη και πλήρης συντήρηση τους και δεν μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια λόγω αυξημένης φθοράς, πραγματοποιούνται κάποιες πρώτες σωστικές επεμβάσεις. Αυτές, έχουν σκοπό την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά του έργου προς το εργαστήριο συντήρησης. Αν για κάποιο λόγο το έργο δεν μπορεί να συντηρηθεί  άμεσα, οι επεμβάσεις αυτές έχουν σκοπό να το προστατεύσουν από την περεταίρω φθορά.
Η σωστική συντήρηση πραγματοποιείται στο σημείο που βρίσκεται το έργο.  

Ένα παράδειγμα τέτοιας εργασίας στην περίπτωση των έργων τέχνης σε ύφασμα, αποτελεί η επικόλληση ιαπωνικού με αραιή, αντιστρέψιμη κόλλα στη ζωγραφική επιφάνεια ώστε να μην απωλεσθούν τμήματα του χρωματικού στρώματος που έχουν αποκολληθεί (φωτ.3).

Για την περίπτωση έργου τέχνης σε χαρτί, σωστική επέμβαση είναι η τοποθέτησή του σε σταθερό υπόστρωμα (φωτ.4), και η αρίθμηση τμημάτων που έχουν αποκολληθεί, ώστε να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση. Επίσης, περιοχές ευάλωτες σε σχίσιμο ή αποκόλληση, μπορούν στερεωθούν προσωρινά με ιαπωνικό χαρτί και κόλλα μεθυλοκυτταρίνης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αφαίρεση αυτής της στερέωσης.

Στην περίπτωση των γλυπτών, σωστικές επεμβάσεις αποτελούν οι εργασίες που γίνονται για την  υποστήριξη τμημάτων που υπόκεινται σε μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις (φωτ.1) ή η κατασκευή υποστηρικτικού φορέα για ολόκληρα έργα, όταν υπάρχει κίνδυνος θραύσης κατά τη μεταφορά στο εργαστήριο συντήρησης (φωτ.2).

  • Φωτ. 1, Καραϊσκάκης του Χρήστου Καπράλου
  • Φωτ. 2 Ποσειδώνας και γοργόνα της Φρόσως Ευθυμιάδη Μενεγάκη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ