Αποθήκευση

Σύμφωνα με τον σκοπό της προληπτικής συντήρησης, κατά την διάρκεια της αποθήκευσης ένα έργο θα πρέπει να παραμείνει σ’ένα περιβάλλον το οποίο θα προσφέρει σταθερά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας. Αυτά τα επίπεδα είναι διαφορετικά για κάθε υλικό κατασκευής ενός έργου και είναι προτεινόμενο και προτιμότερο τα έργα να αποθηκεύονται ανάλογα με τον υλικό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ