Μεταφορά

Η μεταφορά ενός έργου τέχνης είναι εκείνη που μπορεί, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, να του επιφέρει ανεπανόρθωτες βλάβες, γι’ αυτό και θεωρείται απαραίτητο η φυσική κατάσταση του έργου να είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά του. Το μικροκλίμα το οποίο δημιουργείται μέσα στην συσκευασία του έργου, κατά την διάρκεια της μεταφοράς, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και να είναι σταθερό, το οποίο επιτυγχάνεται με ηλεκτρονικές συσκευές , και να μειωθεί στο ελάχιστο το ποσοστό των κραδασμών μέσω ειδικών  αφρώδη υλικών. Η συσκευασία πρέπει να επιφέρει σήμανση για το σωστό χειρισμό της.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ