Έκθεση

Ο χώρος στον οποίο εκτίθεται ένα έργο πρέπει να φέρει κατάλληλα μέσα ανάρτησης, σταθερές θερμοκρασίες και επίπεδα υγρασίας και η μοναδική πηγή φωτός να είναι τεχνητή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ