Τρόποι αποθήκευσης

Η αποθήκευση των έργων τέχνης σε χαρτί, όπως άλλωστε και του χάρτινου αρχειακού υλικού, παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία και διατήρησή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η εργασία που απαιτείται για τη διαμόρφωση κατάλληλου μέσου αποθήκευσης είναι πολύ περισσότερη από τις εργασίες συντήρησης του έργου. Στο εμπόριο κυκλοφορεί πλήθος έτοιμα διαμορφωμένων κουτιών, θηκών, κ.λπ., τα οποία, όμως, προορίζονται κυρίως για αρχειακό υλικό και είναι συγκεκριμένου μεγέθους. Έτσι, συνήθως, για κάθε έργο κατασκευάζεται ειδική θήκη από επιλεγμένα υλικά ειδικών προδιαγραφών, με αυστηρή απαίτηση είναι τα υλικά αυτά να είναι μη όξινα. 
Τα έργα σε χάρτινο υπόστρωμα πρέπει να αποθηκεύονται σε χαμηλά επίπεδα υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτισμού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ