Απεικόνιση της διερχόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας

Η απεικόνιση της διερχόμενης υπέρυθρης ακτινοβολία είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται σε ολιγάριθμα εργαστήρια διεθνώς και αποτελεί πρωτοποριακό ερευνητικό εργαλείο για το Εργαστήριο Φυσικοχημικών Ερευνών της ΕΠΜΑΣ. Μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες κατά τη μελέτη ζωγραφικών έργων σε ύφασμα και να οδηγήσει στην ανίχνευση προσχεδίων και αλλαγών στη ζωγραφική σύνθεση (pentimenti), αλλά και στην αποκάλυψη στοιχείων που φανερώνουν την κατάσταση διατήρησης των ζωγραφικών έργων σε ύφασμα. Για την μελέτη και καταγραφή της διερχόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας, μία από τις πηγές τοποθετείται στο πίσω μέρος του έργου σε ασφαλή απόσταση και σε θέση ώστε ο φωτισμός να περιορίζεται εντός των ορίων του υφασμάτινου υποστρώματος, ενώ η υπέρυθρη κάμερα μπροστά από το έργο, στην ίδια θέση που τοποθετείται και στην κανονική φωτογράφηση ή στην Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία.

 • Π.2640 Θ. Τριανταφυλλίδη «Για τον τρύγο»

  Η απεικόνιση της διερχόμενης υπέρυθρης ακτινοβολία αποκαλύπτει ολοκληρωμένη υποκείμενη ζωγραφική σύνθεση που περιλαμβάνει τρεις ανδρικές μορφές και άλλα στοιχεία, όπως πχ. ένα ποτήρι, φιλοτεχνημένα με μικτό προσχέδιο.

 • Π258 G.F Watts «Ψυχή» - λεπτομέρεια

  Η εικόνα της διερχόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας αποτυπώνει ένα λεπτομερέστατο, αυθόρμητό και υψηλής ποιότητας προσχέδιο.

 • Π.1108 Ι. Ρίζου «Αθηναϊκή βραδιά» - λεπτομέρεια

  Στην περίπτωση αυτή η διερχόμενη υπέρυθρη ακτινοβολία φανέρωσε αλλαγές στις τελικές ζωγραφικές φόρμες, όπως στην περίπτωση του κεφαλιού του άντρα, όπου διαπιστώνεται πως ο ζωγράφος είχε «στήσει» αρχικά το κεφάλι σε μεγαλύτερη διάσταση.

 • Π.1108 Ι. Ρίζου «Αθηναϊκή βραδιά» - λεπτομέρεια

  Η εικόνα της διερχόμενης ορατής ακτινοβολίας, που είναι η τεχνική που κατ’ εξοχήν εφαρμόζεται για την αποτύπωση παρόμοιων προβλημάτων, διαπιστώνεται πως οι ρωγμές εκτείνονται σε βάθος μέχρι το στρώμα της προετοιμασίας, ενώ στην εικόνα της διερχόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας καταγράφεται ολοκληρωμένα η έκταση του προβλήματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ