Επιφανειακή προστασία

Αφορά κυρίως μεταλλικά έργα, στα οποία απαιτείται η κάλυψη της επιφάνειας με βερνίκι ή κερί για την προστασία από τους παράγοντες φθοράς. Επιλέγεται υλικό ανάλογα τις συνθήκες περιβάλλοντος του έργου και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αντιστρεψιμότητα του επικαλυπτικού υλικού. Συχνά, αυτό έχει το ρόλο του θυσιαζόμενου υλικού, και είναι μια εργασία που χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  • Μπρούντζινο έργο πριν τον καθαρισμό και την επιφανειακή προστασία
  • Μπρούντζινο έργο μετά την επιφανειακή προστασία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ