Σταθεροποίηση

Η εργασία αυτή αναφέρεται σε έργα που έχουν πρόβλημα στήριξης και περιλαμβάνει εργασίες στήριξης μελών ή συνολικά του έργου στη βάση του. Χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, ανάλογα με το έργο, αλλά και τη μεθοδολογία συντήρησης (ή η αισθητική αντιμετώπιση) κάθε εργαστηρίου ή μουσείου.

  • Πίσω όψη γύψινου ανάγλυφου, όπου οι σύνδεσμοι έχουν διαβρωθεί και δεν παρέχουν πια μηχανική υποστήριξη
  • Πίσω όψη γύψινου ανάγλυφου, όπου οι διαβρωμένοι σύνδεσμοι έχουν αντικατασταθεί από ανοξείδωτους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ