Ακτινογραφία

Η ακτινογράφηση των έργων τέχνης βασίζεται στις ίδιες αρχές με την ακτινογράφηση του ανθρώπινου σώματος. Κατά την έκθεση ενός έργου σε ακτίνες Χ που παράγονται από ειδικές πηγές, η διαφορετική συμπεριφορά των υλικών (απορρόφηση ή διέλευση της ακτινοβολίας) καταγράφεται σε ένα ασπρόμαυρο ακτινογραφικό φιλμ (πλάκα).  Χάρη στη διεισδυτική τους ικανότητα, οι ακτίνες Χ είναι ικανές να διαπεράσουν το σύνολο της μάζας του έργου είτε πρόκειται πχ. για πίνακα είτε για γλυπτό. Η διαφορετική ποσότητα της ακτινοβολίας που απορροφάται από τα διάφορα στρώματα καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η φύση των υλικών που τα αποτελούν, το πάχος τους, η ενέργεια της ακτινοβολίας, κ.α. Η μέθοδος αυτή δίνει πλήθος πληροφορίες για την εσωτερική δομή του έργου, όπως πχ. η προσβολή από ξυλοφάγα έντομα, η ύπαρξη εσωτερικών μεταλλικών στοιχείων, κ.α., ή ακόμα και για την ύπαρξη επιφανειακών επιζωγραφίσεων ή απωλειών.

  • Π.3662 Luca Giordano «Η θεραπεία του παραλυτικού» - λεπτομέρειες

    (α) Στην ακτινογραφία από την περιοχή αυτή καταγράφεται καθαρά πως πάνω δεξιά στην περιοχή του ουρανού είναι υποκείμενα ζωγραφισμένος ένας άγγελος, τον οποίο ο ζωγράφος επέλεξε να καλύψει στην τελική σύνθεση. (β) Με την ίδια τεχνική αποκαλύφθηκε κάτω αριστερά και η υπογραφή του ζωγράφου καθώς και η χρονολογία, στοιχεία τα οποία ήταν επίσης καλυμμένα στην τελική ζωγραφική σύνθεση. Από την ακτινογραφία εκτιμάται πως πιθανόν η υπογραφή έχει αποτυπωθεί με μεταλλικό στοιχείο (ακίδα), το οποίο χρησιμοποιούνταν παλαιά ως ξηρό μέσο ζωγραφικής και σχεδίου. Επίσης στις ακτινογραφίες καταγράφεται καθαρά το δίκτυο των σηράγγων που έχει δημιουργηθεί από τη δράση των ξυλοφάγων εντόμων.

  • Π.3570 Π. Δοξαρά «Παναγία»

    H ακτινογραφία λεπτομέρειας του έργου αποτυπώνει τις περιοχές απώλειας των αυθεντικών ζωγραφικών στρωμάτων, καθώς και τα μεταλλικά στοιχεία με τα οποία είναι αναρτημένο το ύφασμα στο τελάρο και το έργο στην κορνίζα.

  • Π.43 Αγνώστου «Παναγία με το Βρέφος και δύο αγγέλους» - λεπτομέρεια

    Στην ακτινογραφία της κεντρικής περιοχής του έργου αποτυπώνεται το αποκατεστημένο σπάσιμο που διατρέχει το ξύλινο υπόστρωμα, μικρά κανάλια και οπές από ξυλοφάγα έντονα που περιορίζονται στην περιοχή κατά μήκος του σπασίματος, ρόζοι διάσπαρτοι σε ολόκληρη την έκταση του έργου, καθώς και τα νερά του ξύλου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ