Αποκατάσταση μηχανικών φθορών

Μηχανικές φθορές των χάρτινων υποστρωμάτων είναι οι τσακίσεις, τα σχισίματα, οι οπές και οι απώλειες. Κατά το πρώτο στάδιο οι φθορές αποκαθίστανται με την κόλληση ιαπωνικού χειροποίητου χαρτιού ειδικών προδιαγραφών με τρόπο ώστε αυτό να πατά σε πολύ μικρή έκταση περιμετρικά της περιοχής φθοράς. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται αντιστρεπτή, υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρίνης. Σκοπός της επέμβασης αυτής είναι να αποκατασταθεί η συνοχή και η μηχανική αντοχή του υποστρώματος. Στην συνέχεια, είτε πρόκειται για οπή είτε για εκτεταμένη απώλεια, κομμάτι ιαπωνικού χαρτιού κατάλληλου βάρους, χρώματος και υφής, επικολλάται πάνω στο ιαπωνικό χαρτί που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο στάδιο, σε μέγεθος που να καλύπτει ακριβώς την απώλεια. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ