Καθαρισμός

Ο καθαρισμός της επιφάνειας ενός έργου, συνήθως γίνεται για αισθητικούς λόγους, αλλά στην πραγματικότητα ο καθαρισμός της επιφάνειας προστατεύει το έργο από επιπλέον φθορά. Σκοπός της διαδικασίας είναι η απομάκρυνση από την επιφάνεια κηλίδων, επικαθίσεων ή στρωμάτων που αλλοιώνουν την όψη του έργου, τη λάμψη, ή διαφάνεια του υλικού. Ο καθαρισμός, δηλαδή, προσφέρει στο θεατή καλύτερη αισθητική εμφάνιση του γλυπτού, και στο ίδιο το έργο προστασία από τη φθορά. Γίνεται είτε με μηχανικά μέσα (εργαλεία, ειδικές συσκευές-laser, ατμός, μικροαμμοβολή) είτε με χημικό τρόπο (αντιδράσεις που απομακρύνουν ή εξουδετερώνουν τους ρύπους). 

  • Στάδιο καθαρισμού γύψινου έργου
  • Στάδιο καθαρισμού λίθινου έργου
  • Εργασία καθαρισμού μαρμάρινου έργου με συσκευή ατμού

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ