Περιμετρική ενίσχυση υφ. φορέα

Όταν τα άκρα του φορέα έχουν εξασθενήσει γίνεται ενίσχυση αυτών με νέες υφασμάτινες ταινίες (περιμετρικό φοδράρισμα).

  • Περιμετρική ενίσχυση υφασμάτινου φορέα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ