Μικροχημικές Τεχνικές

Το μέσο που έχει χρησιμοποιηθεί για να διαλυθούν και να δουλευθούν οι κόκκοι των χρωστικών σε ένα ζωγραφικό έργο, που στη ορολογία της συντήρησης ονομάζεται συνδετικό μέσο, καθώς και οι χρωστικές, μπορούν να ταυτοποιηθούν μικροχημικά χρησιμοποιώντας κάποια αντιδραστήρια. 

Περισσότερα
Υπάρχουν τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των χρωστικών (δοκιμές σταγόνας ) και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των οργανικών συνδετικών μέσων (εκλεκτικός χρωματισμός). 

Η ταυτοποίηση των χρωστικών των ζωγραφικών στρωμάτων γίνεται εφαρμόζοντας πάνω στο δείγμα κάποιο κατάλληλο αντιδραστήριο. Το αντιδραστήριο που κάθε φορά επιλέγεται να δοκιμασθεί έχει την ιδιότητα να αντιδρά χημικά με κάποια συγκεκριμένη χρωστική μέσο προκαλώντας κάποιου είδους ανιχνεύσιμης ορατά μεταβολής.

Η ανίχνευση του συνδετικού μέσου το οποίο δεν είναι ορατό στο οπτικό μικροσκόπιο γίνεται με παρόμοιο τρόπο αξιοποιώντας την ιδιότητα κάποιων χημικών ουσιών να ενώνονται με τα συνδετικά μέσα των ζωγραφικών χρωμάτων, χρωματίζοντας τα και κάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ορατά κατά  την παρατήρηση στο οπτικό μικροσκόπιο. 

  • Δείγμα από την εικόνα «Ο Παντοκράτωρας» (αριθμ. Καταχ:..)

    Αριστερά απεικονίζεται το δείγμα πριν την εφαρμογή του αντιδραστηρίου ανίχνευσης πρωτεϊνών. Παρατηρείται ένα λευκόχρωμο στρώμα προετοιμασίας και ένα μπλε χρωματικό στρώμα. Δεξιά απεικονίζεται το ίδιο δείγμα μετά την εφαρμογή του αντιδραστηρίου ανίχνευσης πρωτεϊνών «Φουξίνη». Η έντονη χρώση του λευκού στρώματος προετοιμασίας είναι ενδεικτική της ανίχνευσης μεγάλης ποσότητας πρωτεΐνης. Το χρωματικό στρώμα έχει επίσης ελαφρά χρωσθεί υποδεικνύοντας την ύπαρξη μικρότερης αναλογικά ποσότητας πρωτεΐνης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά και σε συνδυασμό με τις βιβλιογραφικές πηγές για την χρήση των πρωτεϊνών στην θρησκευτική ζωγραφική στην προετοιμασία έχει χρησιμοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα ζωική κόλλα ή καζεΐνη, ενώ στο χρωματικό στρώμα αυγό

  • Παρατήρηση δείγματος από ελαιογραφία σε καμβά.

    Πάνω το δείγμα πριν την εφαρμογή του αντιδραστηρίου ανίχνευσης πρωτεϊνών. Παρατηρείται λευκό στρώμα προετοιμασίας και ακολουθούν τρία χρωματικά στρώματα Επιφανειακά παρατηρείται παχύ στρώμα βερνικιού. Κάτω το δείγμα μετά την εφαρμογή του αντιδραστηρίου ανίχνευσης πρωτεϊνών “Noir Amide”. H χρώση της λευκής προετοιμασίας δείχνει την ύπαρξη πρωτεΐνης στο συγκεκριμένο στρώμα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ