Μικροχημικές Τεχνικές

Το μέσο που έχει χρησιμοποιηθεί για να διαλυθούν και να δουλευθούν οι κόκκοι των χρωστικών σε ένα ζωγραφικό έργο, που στη ορολογία της συντήρησης ονομάζεται συνδετικό μέσο, καθώς και οι χρωστικές, μπορούν να ταυτοποιηθούν μικροχημικά χρησιμοποιώντας κάποια αντιδραστήρια. 

Περισσότερα
Υπάρχουν τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των χρωστικών (δοκιμές σταγόνας ) και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των οργανικών συνδετικών μέσων (εκλεκτικός χρωματισμός). 

Η ταυτοποίηση των χρωστικών των ζωγραφικών στρωμάτων γίνεται εφαρμόζοντας πάνω στο δείγμα κάποιο κατάλληλο αντιδραστήριο. Το αντιδραστήριο που κάθε φορά επιλέγεται να δοκιμασθεί έχει την ιδιότητα να αντιδρά χημικά με κάποια συγκεκριμένη χρωστική μέσο προκαλώντας κάποιου είδους ανιχνεύσιμης ορατά μεταβολής.

Η ανίχνευση του συνδετικού μέσου το οποίο δεν είναι ορατό στο οπτικό μικροσκόπιο γίνεται με παρόμοιο τρόπο αξιοποιώντας την ιδιότητα κάποιων χημικών ουσιών να ενώνονται με τα συνδετικά μέσα των ζωγραφικών χρωμάτων, χρωματίζοντας τα και κάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ορατά κατά  την παρατήρηση στο οπτικό μικροσκόπιο. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ