Μοριακές τεχνικές

Φασματοσκοπία Υπερύθρου  μετασχηματισμού Fourrier
Με την εφαρμογή φασματοσκοπίας υπερύθρου σε δείγματα έργων τέχνης επιτυγχάνεται ο χαρακτηρισμός των κατηγοριών τόσο των μορίων οργανικών υλικών που συναντώνται στα έργα τέχνης (όπως είναι αυτά των ξηραινόμενων ελαίων, οι ρητινών, πρωτεϊνών και άλλα)όσο και μορίων ανόργανων συστατικών έργων τέχνης (όπως είναι των χρωστικών, των ορυκτών, κ.α) ή και  μιγμάτων αυτών. 
Η φασματοσκοπία υπερύθρου στηρίζεται στην αλληλεπίδραση της ύλης με το υπέρυθρο φως. Τα διάφορα υλικά απορροφούν διαφορετικές ποσότητες και διαφορετικού μήκους κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας αναλόγως με τους χημικούς δεσμούς που υπάρχουν στο εξεταζόμενο δείγμα. Αυτή η απορρόφηση ή ανάκλαση καταγράφεται υπό τη μορφή ενός φάσματος.
Είναι δυνατή και η παρατήρηση πολυστρωματικών δειγμάτων που έχουν ληφθεί υπό τη μορφή κάθετης τομής αλλά σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η χρησιμοποίηση ενός micro –ftir  
Η ερμηνεία των φασμάτων από άγνωστα δείγματα στο φάσμα που λαμβάνεται βασίζεται στη σύγκριση του  φάσματος αυτού με φάσματα γνωστών δειγμάτων που βρίσκονται σε ψηφιακές βιβλιοθήκες. 

Φασματοσκοπία RAMAN 
H φασματοσκοπία Raman έχει παρεμφερή θεωρία με τη φασματοσκοπία υπερύθρου. Με την φασματοσκοπία Raman είναι εφικτή η ταυτοποίηση των οργανικών υλικών που χρησιμοποιούνται στα έργα τέχνης, όπως είναι διαφόρων ειδών πρωτεΐνες (ζωική κόλλα, αυγό), ξηραινόμενα έλαια (λινέλαιο) οι πολυσακχαρίτες (αραβικό κόμμι), κα. Μπορεί να εφαρμοσθεί και επιτόπου στην επιφάνεια έργων τέχνης. Επίσης είναι δυνατή η ταυτοποίηση ανόργανων υλικών. Η ανάλυση καταγράφεται υπό τη μορφή φάσματος στο οποίο κάθε περιοχή αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες μοριακές δονήσεις. Σε ένα φάσμα Raman διακρίνονται χαρακτηριστικές κορυφές ομάδων ατόμων και το σύνολο του φάσματος αποτελεί μια μορφή δακτυλικού αποτυπώματος χαρακτηριστικού της ουσίας που εξετάζεται. 
Η ερμηνεία του φάσματος που οδηγεί στην ταυτοποίηση των συστατικών βασίζεται σε σύγκριση του αγνώστου (υπό εξέταση δείγματος) με διάφορα φάσματα γνωστών ουσιών που έχουν ήδη αναλυθεί.

Ανάλυση με περίθλαση ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction, XRD)
Η Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ (XRD) είναι μια επεμβατική και μη-καταστρεπτική τεχνική, η οποία είναι πολύ δημοφιλής για την καταγραφή της ταυτότητας των χρωστικών, πετρωμάτων, ανόργανων υλικών των προετοιμασιών, μετάλλων. Δίνει πληροφορίες για την τρισδιάστατη διάταξη των ατόμων ή των μορίων σε ένα κρυσταλλικό υλικό, ενώ μετράει το σχήμα και το μέγεθος των κρυστάλλων από τους οποίους απαρτίζεται ένα υλικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός έργου τέχνης.

  • Φάσμα XRD από ορυκτό
  • Φασματοσκοπία Υπερύθρου. Η υπέρυθρη φασματοσκοπία ανίχνευσε την παρουσία θειικού βαρίου και λευκού του μολύβδου στο στρώμα της προετοιμασίας
  • Φασματοσκοπία Raman. Η ανάλυση με μRaman έδειξε τη παρουσία κιννάβαρης, κόκκινου του μολύβδου και μάσικοτ. Το μάσικοτ που ανιχνεύθηκε είναι πιθανόν υποπροϊόν που προέρχεται κατά τη διαδικασία παραγωγής κόκκινου του μολύβδου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ