Μικροσκοπία φθορισμού

Η μικροσκοπία φθορισμού είναι μία τεχνική που χρησιμοποιεί  μια φωτιστική  πηγή υπεριώδους φωτός και συστήματα φίλτρων για την εξέταση των δειγμάτων. Αυτό που παρατηρείται και καταγράφεται τελικά είναι ο φθορισμός του δείγματος ο οποίος είναι ορατός στο ανθρώπινο μάτι. 
Η μικροσκοπία φθορισμού είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη μελέτη πολυστρωματικών δειγμάτων. Μπορεί για παράδειγμα η παρατήρηση δειγμάτων από έργα τέχνης με αυτήν την τεχνική να κάνει ορατά βερνίκια που δεν φαίνονται όταν παρατηρούνται στη μικροσκοπία ορατού ή να επιτρέπει τον καλύτερο οπτικό διαχωρισμό των χρωματικών στρωμάτων. 
Σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση κάποιων χρωστικών όπως είναι το λευκό του ψευδαργύρου ενώ σε άλλες είναι εφικτός ο διαχωρισμός χρωματικών στρωμάτων που όταν παρατηρούνται με ορατό φώς μοιάζουν χρωματικά όμοια.
 
Φθορισμός
Φαινόμενο κατά το οποίο όταν διεγείρουμε μία ουσία με ακτινοβολία, απόδιεγείρεται εκπέμποντας φώς σε μήκος κύματος μεγαλύτερο από της ακτινοβολίας διέγερσης 

  • Αριστερά απεικονίζεται η μικροσκοπική εικόνα δείγματος από ζωγραφικό έργο σε ανακλώμενο ορατό φώς – δεξιά απεικονίζεται το ίδιο δείγμα μετά από διέγερση με υπεριώδες φως. Ο έντονος κιτρινωπός φθορισμός που παρατηρείται στη δεξιά εικόνα οφείλεται στο λευκό του ψευδαργύρου που είναι μια λευκόχρωμη χρωστική που άρχισε να χρησιμοποιείται τον 19ο αιώνα.
  • Δείγμα από πίνακα ζωγραφικής υπό διέγερση με υπεριώδες φως. Καταγράφεται ο λευκός φθορισμός του βερνικιού και γίνεται εμφανές ότι αυτό έχει διεισδύσει σε ήδη υπάρχουσα μικρορωγμή.
  • Δείγμα από βαμμένο γλυπτό της Φρόσως Μιχαλέα. Αριστερά απεικονίζεται το δείγμα υπό ορατό φωτισμό και δεξιά υπό διέγερση με υπεριώδη φωτισμός. Η παρατήρηση στο υπεριώδες επέτρεψε τον εντοπισμό και την καταγραφή του ανώτερου στρώματος βερνικιού που δίνει έναν ήπιο φθορισμό (Νο.8) ενώ έγινε διακριτό ότι το στρώμα Νο.3 έχει εναποτεθεί διαδοχικά σε τρείς στρώσεις (3α, 3β, 3γ). Επίσης γίνεται φανερό ότι ενώ τα δύο στρώματα που είναι μαύρα (Νο.3 & Νο.7) μοιάζουν ίδια έχουν διαφορετική σύσταση καθώς καταγράφεται εντελώς διαφορετικός φθορισμός.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ