Εφαπτομενικός φωτισμός

Η διαδικασία φωτογράφησης με εφαπτομενικά προσπίπτουσα ακτινοβολία (εφαπτομενικό φωτισμό) πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας ισχυρής πηγής ορατού φωτός, η δέσμη ακτινοβολίας της οποίας προσπίπτει σχηματίζοντας γωνία περίπου 5-10ο με την επιφάνεια του έργου. Έτσι επιτρέπεται μία προσέγγιση της κατάστασης διατήρησης της επιφάνειας και του υποστρώματος του έργου, καθώς και ορισμένα στοιχεία της τεχνικής της ζωγραφικής, όπως το εγχάρακτο σχέδιο και η ανάγλυφη πινελιά.

 • Κ.Βολανάκη «Γαλλικό πολεμικό καράβι αραγμένο»

  Υπό εφαπτομενικό φωτισμό αποτυπώνονται προβλήματα διατήρησης του υφασμάτινου υποστρώματος του έργου.

 • Π.3326 Σ. Σαββίδη «Η φυγή στην Αίγυπτο»

  Η εικόνα του έργου υπό εφαπτομενικό φωτισμό φανερώνει τα πολλαπλά προβλήματα που παρουσιάζουν το υφασμάτινο υπόστρωμα και το σύνολο των ζωγραφικών στρωμάτων (ρωγματώσεις, πτυχώσεις, αποτύπωμα του τελάρου, κ.λπ.).

 • Κ.1 Νικηφόρου Λύτρα «Προσωπογραφία Τσιμπούκη» - λεπτομέρεια

  Υπό εφαπτομενικό φωτισμό αποτυπώνονται προβλήματα του υφασμάτινου υποστρώματος του έργου, αλλά και τα προβλήματα διατήρησης της ζωγραφικής.

 • Π.1108 Ι. Ρίζου «Αθηναϊκή βραδιά» - λεπτομέρεια

  Υπό εφαπτομενικό φωτισμό αποτυπώνονται προβλήματα του υφασμάτινου υποστρώματος του έργου, αλλά και τα προβλήματα ρωγματώσεων της ζωγραφικής.

 • Π.1108 Ι. Ρίζου «Αθηναϊκή βραδιά» - λεπτομέρεια

  Υπό εφαπτομενικό φωτισμό αποτυπώνονται προβλήματα του υφασμάτινου υποστρώματος του έργου, αλλά και τα προβλήματα ρωγματώσεων της ζωγραφικής.

 • Π.3417 Κ. Μαλέα «Τοπίο παραθαλάσσιο»

  Η εικόνα του έργου υπό εφαπτομενικό φωτισμό αποτυπώνει, εκτός από τα προβλήματα διατήρησης, και την έντονα ανάγλυφη πινελιά, χαρακτηριστικό της τεχνικής του ζωγράφου.

 • Π.43 Αγνώστου «Παναγία με το Βρέφος και δύο αγγέλους» - λεπτομέρεια

  Η εικόνα μίας περιοχής του έργου υπό εφαπτομενικό φωτισμό αποτυπώνει τα προβλήματα διατήρησης του ξύλινου υποστρώματος και των χρωματικών στρωμάτων, αλλά και στοιχεία της ζωγραφικής τεχνικής, όπως εγχάρακτο προσχέδιο, εσώγλυφες διακοσμήσεις, κ.λπ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ