Συμμετρικός φωτισμός

H ψηφιακή φωτογράφηση των έργων υπό συμμετρικό φωτισμό είναι το πρώτο και βασικότερο στάδιο κατά την τεκμηρίωση, αλλά και τη φυσικοχημική μελέτη των έργων τέχνης. Οι πηγές ορατού φωτός τοποθετούνται σε γωνία 45ο συμμετρικά σε σχέση με τον νοητό άξονα που συνδέει την κάμερα με το υπό εξέταση έργο. Υπό συμμετρικό φωτισμό καταγράφονται συνολικές εικόνες των όψεων του έργου, αλλά και λεπτομέρειες, ώστε τα επιμέρους στοιχεία να παρατηρούνται στην επιθυμητή μεγέθυνση. 

 • Π.5618 E. Delacroix «Έφιππος Έλληνας αγωνιστής»

  Φωτογράφηση του έργου υπό συμμετρικό φωτισμό με την κορνίζα.

 • Π.152 Δ. Θεοτοκόπουλου «Συναυλία των αγγέλων»

  Η φωτογραφία του έργου υπό συμμετρικό φωτισμό αποτυπώνει αλλά και αναδεικνύει τα χρώματα που με τόση δεξιοτεχνία χρησιμοποίησε ο ζωγράφος για να πετύχει το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

 • Ζ 329 Ε. Ziller «Σχέδιο ανακτόρου εις Πεταλιούς - πρότασις»

  Υπό συμμετρικό φωτισμό αποτυπώνεται η κακή κατάσταση του χάρτινου υποστρώματος , καθώς και οι επιφανειακές επικαθίσεις.

 • Κ.157 Κ.Βολανάκη «Γαλλικό πολεμικό καράβι αραγμένο»

  Υπό συμμετρικό φωτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου πριν (α), κατά τη διάρκεια (β) και μετά την ολοκλήρωση (γ) των εργασιών καθαρισμού.

 • Π.6418 Γ. Μόραλη «Προσωπογραφία Φωκίωνος Δημητριάδη»

  Φωτογράφηση του έργου κατά τη διάρκεια των αφαίρεσης του οξειδωμένου βερνικιού.

 • Π.2082 Jacopo del Sellaio «Η Παναγία με το Βρέφος» - λεπτομέρεια

  Υπό συμμετρικό φωτισμό φωτογραφήθηκε λεπτομέρεια του έργου, όπου αποτυπώνονται καθαρά οι ρωγματώσεις των αυθεντικών χρωματικών στρωμάτων.

 • Π.8047 Galofre y Cimenez Baldomero «Υποδοχή περιοδεύοντος θιάσου»

  Υπό συμμετρικό φωτισμό μπορούν να αποτυπωθούν με μεγάλη ευκρίνεια λεπτομέρειες από περίπλοκες ζωγραφικές συνθέσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ