Διατήρηση

Τα έργα τέχνης φθείρονται με το πέρασμα του χρόνου από αιτίες όπως είναι η φυσική γήρανση και η έκθεση σε απρόβλεπτους εξωτερικούς παράγοντες. Η συντήρηση και η αποκατάσταση είναι η διαδικασία της διατήρησης του χρόνου ζωής του έργου, έχοντας ως χρέος την παρουσίασή του, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αρχική του κατάσταση.

Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην διεπιστημονική συνεργασία εφαρμόζοντας μια ποικιλία μεθόδων αισθητικής, ιστορίας, επιστήμης και τέχνης. 

  • Διατήρηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ