Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης με φασματόμετρο ενεργειακής διασποράς ακτίνων Χ

Ο συνδυασμός της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης με φασματόμετρο ενεργειακής διασπορά ακτίνων Χ (EDAX) είναι επεμβατική μέθοδος που δίνει σαφείς πληροφορίες για την ταυτότητα των ανόργανων υλικών που συναντώνται στα διάφορα έργα τέχνης (χρωστικές, υλικά προετοιμασίας, κονιαμάτων, κλπ). Η μέθοδος βασίζεται στην καταγραφή της χαρακτηριστικής ενέργειας των ατόμων  

  • Φάσμα ανάλυσης SEM- EDAX από το στρώμα της προετοιμασίας του έργου «Θηράματα» (Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης, Αριθμ Κατ: Π 838). Ανιχνεύονται τα στοιχεία του θείου (S), μολύβδου (Pb). H ανίχνευση αυτών των στοιχείων και η μελέτη ιστορικών πηγών για την τεχνολογία κατασκευής οδήγησε στην ταυτοποίηση του υλικού της προετοιμασίας.
  • Εξέταση του υλικού κατασκευής μεταλλικής ίνας από θρησκευτικό επιτάφιο. Τα σημεία εξέτασης της ίνας σημειώνονται στην φωτογραφία. Tα φάσματα ανάλυσης από κάθε σημείο φέρουν το αντίστοιχο γράμμα. Η εξέταση έδειξε ότι η ίνα είναι κατασκευασμένη από ένα κράμα χαλκού (Cu) και αργύρου (Αg). Στο σημείο Α ανιχνεύονται και συστατικά που ανήκουν στο επίχρισμα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ