Χρωματική αποκατάσταση

Ο όρος χρωματική αποκατάσταση χρησιμοποιείται στη συντήρηση έργων τέχνης όταν η ζωγραφική έχει υποστεί ανεπανόρθωτες αλλοιώσεις. Η ζωγραφική επιφάνεια συμπληρώνεται με χρώμα, μια λεπτή επέμβαση για την οποία χρησιμοποιούνται χρώματα που μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν εάν είναι αναγκαίο (αναστρέψιμη διαδικασία). Η ποιότητα της χρωματικής αποκατάστασης θα πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με το υπόλοιπο της ζωγραφικής και να καλύπτει φθορές που μπορεί να αποσπούν την προσοχή και με την παρουσία τους να καθιστούν αδύνατη την εκτίμηση της ζωγραφικής όπως ο καλλιτέχνης επεδίωξε.

  • Χρωματική Αποκατάσταση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ