Συμπλήρωση των απωλειών

Στα σημεία που υπάρχουν φθορές και ελλείψεις χρωματικού στρώματος και προτού αποκατασταθεί χρωματικά ένα έργο τέχνης, συμπληρώνονται οι απώλειες με κατάλληλα υλικά που μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν (αναστρέψιμα).

  • Συμπλήρωση απωλειών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ