Διερχόμενος φωτισμός

Η διαδικασία φωτογράφησης υπό διερχόμενο φωτισμό πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας πηγής ορατού φωτός, η οποία τοποθετείται πίσω από το έργο. Έτσι, στην περίπτωση των ζωγραφικών έργων σε ύφασμα επιτυγχάνεται η αποτύπωση των διαφορών στη διαπερατότητα που παρουσιάζουν οι περιοχές ενός έργου, οι οποίες προκύπτουν από διαφοροποιήσεις στο πάχος και τον αριθμό των χρωματικών στρωμάτων, την πυκνότητα του ζωγραφικού μίγματος, κ.α. Επίσης, αποτυπώνονται καθαρά προβλήματα διατήρησης του υφασμάτινου υποστρώματος, όπως οπές, σχισίματα, αδυναμίες, κ.λπ., αλλά και προβλήματα διατήρησης των ζωγραφικών στρωμάτων, όπως ρωγματώσεις.  

 • Π.478 Γ. Χατζόπουλου «Θαλασσογραφία –Δύση»

  Η εικόνα του έργου υπό διερχόμενο φωτισμό φανερώνει το μεγαλύτερο πάχος που εμφανίζει το σύνολο των χρωματικών στρωμάτων στο πάνω μισό μέρος του έργου, καθώς και τοπικό φοδράρισμα που είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στην κάτω δεξιά γωνία.

 • Κ.652 Ι. Αλταμούρα «Δύο ιστιοφόρα»

  Η εικόνα του έργου υπό διερχόμενο φωτισμό φανερώνει πως αρχικά ο ζωγράφος είχε φιλοτεχνήσει το ιστιοφόρο στα αριστερά σε μεγαλύτερο μέγεθος.

 • Π.6482 Κ. Παρθένη «Νεκρή φύση με την Ακρόπολη στο βάθος»

  Στην εικόνα του διερχόμενου φωτισμού αποτυπώνεται η τεχνική του ζωγράφου, με περιοχές όπου τα χρωματικά στρώματα παρουσιάζουν εξαιρετικά μικρό πάχος. Επίσης, αποτυπώνεται καθαρά η ύφανση του υποστρώματος.

 • Π.272 Η. Fantin-Latour, Henri «Nature Morte» ή «Fleurs, melon, frai»

  Η εικόνα του έργου υπό διερχόμενο ορατό φωτισμό αποτυπώνει το διαφορετικό πάχος των χρωματικών στρωμάτων, καθώς και τις ρωγματώσεις που έχουν δημιουργηθεί σε ορισμένες περιοχές.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ