Μικροσκοπία ανακλώμενου και διερχόμενου φωτός

Η διάκριση μεταξύ ανακλώμενου και διερχόμενου ορατού φωτός αφορά στην κατεύθυνση από την οποία έρχεται το φως. Στην πρώτη περίπτωση το φώς έρχεται με κατεύθυνση από πάνω από την επιφάνεια του δείγματος προσπίπτει στο δείγμα  και ανακλάται, ενώ στη δεύτερη το δείγμα φωτίζεται από την κάτω πλευρά της επιφάνειας του και ουσιαστικά διέρχεται του δείγματος.

Σε ότι αφορά στα έργα τέχνης η παρατήρηση δειγμάτων που έχουν ληφθεί με κάθετη τομή στο αντικείμενο τέχνης και περιέχουν πολλά στρώματα  γίνεται συνήθως με ανακλώμενο φωτισμό, ενώ η παρατήρηση ινών  υφάσματος ή χαρτιού και κόκκων χρωστικής γίνεται και με διερχόμενο φωτισμό.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται είναι αυτές που αναφέρονται στην οπτική μικροσκοπία.

  • Δείγμα από το έργο του Ιάκωβου Ρίζου «Αθηναϊκή Βραδιά», μεγέθυνση 200Χ, παρατήρηση με ανακλώμενο ορατό φώς. Παρατηρείται η ύπαρξη πλούσιας στρωματογραφίας Στο κάτω μέρος παρατηρούνται δύο λευκόχροα στρώματα προετοιμασίας που διαφέρουν ως προς το βαθμό διαφάνειας και έπονται tα χρωματικά στρώματα.
  • Μικροσκοπική εικόνα δείγματος χάρτινου υποστρώματος από έργο του Γεώργιου Οικονομίδη. Παρατήρηση υπό διερχόμενο πολωμένο φως. Η παρατήρηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των ινών επέτρεψε την αναγνώριση της σύστασης, η οποία αποτελείται από το ιαπωνικό φυτό κόζο και ξυλοπολτό. Το περίβλημα που παρατηρείται γύρω από την ίνα είναι χαρακτηριστικό του φυτού kozo.
  • Παρατήρηση δείγματος από περιοχή χρυσού σε θρησκευτική εικόνα Παρατήρηση σε ανακλώμενο ορατό φως. Παρατηρείται το στρώμα της προετοιμασίας (0), το στρώμα του μπόλο (Νο1) και το φύλλο χρυσού (Νο.2)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ