Άλλες τεχνικές

Η χρήση των θετικών επιστημών για την κατανόηση των έργων τέχνης συνεχώς εξελίσσεται. Μέσα από την έρευνα προκύπτουν καινοτόμες τεχνικές ή τεχνικές που βρίσκουν εφαρμογή στη πολιτιστική κληρονομιά. Κάποιες σημαντικές εξ αυτών είναι οι ολογραφικές τεχνικές και οι τεχνικές φωταύγειας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ