Συμπλήρωση

Είναι η εργασία αναπλήρωσης απωλεσθέντων τμημάτων του έργου. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες της συντήρησης, συμπλήρωση τμημάτων γίνεται όταν υπάρχουν αισθητικοί λόγοι ή πρόβλημα στήριξης του έργου. Οι αισθητικοί λόγοι συχνά υπακούουν στη μεθοδολογία συντήρησης του κάθε εργαστηρίου/επιμελητή/μουσείου, αλλά οι συμπληρώσεις οφείλουν πάντα να είναι ορατοί με γυμνό μάτι, με συμβατά υλικά προς το έργο και αντιστρεπτές διαδικασίες.

  • Τμήμα γύψινου έργου που κρίθηκε ότι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να σταματήσει η διάβρωση του μεταλλικού συνδέσμου
  • Τμήμα γύψινου έργου μετά τη συμπλήρωση και την αισθητική αποκατάσταση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ