Επεμβατική συντήρηση - πίνακες

Η επεμβατική συντήρηση των έργων ζωγραφικής εστιάζει περισσότερο στην διατήρηση της αρχικής εικόνας και όχι στο ίδιο το υλικό προκειμένου να διατηρηθεί η αρχική πρόθεση του καλλιτέχνη. Ως εκ τούτου, η επεμβατική συντήρηση και αποκατάσταση περιλαμβάνει μια ενεργητική διαδικασία συντήρησης στην οποία κατεστραμμένα τμήματα διορθώνονται, σχισμένα μέρη επανακολλούνται και τμήματα που λείπουν αντικαθίστανται.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να είναι αναστρέψιμα.

Ο στόχος του συντηρητή είναι να σταθεροποιηθεί το αυθεντικό έργο και να ενσωματώσει τυχόν επεμβάσεις. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ