Υπέρυθρη περιοχή

Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι μη ορατή ακτινοβολία, με μήκη κύματος από την φασματική περιοχή του βαθύ κόκκινου μέχρι τα όρια της περιοχής των μικροκυμάτων. Οι περιοχές, πάντως, που ενδιαφέρουν στις επιστημονικές εφαρμογές συντήρησης περιορίζονται στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως κοντινό υπέρυθρο (NIR: 700 – 1000 nm) και στην περιοχή υπερύθρου μικρού μήκους κύματος (SWIR: 1000 – 2500 nm). Η υπέρυθρη ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη διεισδυτική της ικανότητα. Η ιδιότητα αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά υλικά ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία ή επιτρέπουν τη διέλευσή της μέσα από τη μάζα τους με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι συμβαίνει με την ορατή ακτινοβολία, επιτρέπει την «ανάγνωση» υποκείμενων ζωγραφικών στρωμάτων ή άλλων στοιχείων που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ