Επιπεδοποίηση υποστρώματος

Το έργο τοποθετείται σε ειδική πρέσσα ανάμεσα σε χαρτιά και στυπόχαρτα αρχειακών προδιαγραφών, με κατάλληλη προετοιμασία ώστε να δίνεται η δυνατότητα αποκατάστασης του επίπεδου σχήματος, χωρίς να τραυματιστεί το έργο και χωρίς να χαθούν στοιχεία της τεχνικής κατασκευής του. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ