Αφαίρεση β΄ υποστρώματος

Πολύ συχνά, το χαρτί που φέρει τη ζωγραφική ως πρωτεύον υπόστρωμα είναι επικολλημένο σε άλλο, συνήθως μεγαλύτερου πάχους και μηχανικής αντοχής. Με την πάροδο του χρόνου, η επικόλληση αυτή συχνά επιφέρει προβλήματα στο φέρον υλικό, λόγω της διαφορετικής γήρανσης των δύο υποστρωμάτων ή της μεταφοράς προϊόντων διάβρωσης από το δευτερεύων χαρτί ή χαρτόνι. Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η αποκόλληση του έργου από το δευτερεύον υπόστρωμα. Σε περιπτώσεις που για την επικόλληση έχει χρησιμοποιηθεί υδατοδιαλυτή κόλλα ενώ τα υλικά της ζωγραφικής δεν είναι υδατοδιαλυτά, η διαδικασία είναι ευκολότερη και μπορεί να επιτευχθεί με ελεγχόμενη εφαρμογή υγρασίας και πιθανόν μηχανική υποβοήθηση. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ