Ορατή περιοχή

Ορατή περιοχή είναι η περιοχή των ακτινοβολιών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με μήκη κύματος από 380 nm έως 760 nm, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι. Η σύνθεση των ακτινοβολιών αυτών, όπως ανακλώνται από τα διάφορα υλικά, πραγματοποιείται είτε από το ανθρώπινο μάτι είτε από ανιχνευτές, όπως πχ. οι φωτογραφικές μηχανές, και οδηγεί στην αντίληψη και την απόδοση του χρώματος. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ