Ολική ενίσχυση υποστρώματος

Τα φοδράρισμα συνίσταται στην επικόλληση του χάρτινου υποστρώματος σε ένα νέο υπόστρωμα από ιαπωνικό ή άλλο χαρτί ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε ύφασμα. Πρόκειται για μία δραστική επέμβαση, η οποία επιβάλλεται στις περιπτώσεις που το έργο φέρει πολύ εκτεταμένες απώλειες ή σχισίματα, ή είναι τόσο εξασθενημένο ώστε δεν μπορεί να στηρίξει το βάρος του. Η κόλλα μεθυλοκυτταρίνης που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό είναι υδατοδιαλυτή και αντιστρεπτή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ