Ακτίνες Χ

Οι ακτίνες Χ ή ακτίνες Röntgen προέρχονται από μία περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με μήκη κύματος μεταξύ 10 nm και 10 pm. Πρόκειται για ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία παράγεται από ειδικές πηγές και μπορεί να προκαλέσει ιονισμό ατόμων και μορίων, οπότε και βλάβες σε ζωντανούς οργανισμούς. Παρ’ όλ’ αυτά, είναι τελείως ακίνδυνη για τα καλλιτεχνικά υλικά, οργανικά και ανόργανα, και για τον λόγο αυτό, είναι η ακτινογραφία Χ είναι μία από τις παλαιότερες μεθόδους που χρησιμοποίησαν ερευνητές παγκοσμίως για την μελέτη των υλικών και της τεχνικής κατασκευής των έργων τέχνης, αλλά και τη διάγνωση της παθολογίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες
Ακτινογραφία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ