Υπεριώδης περιοχή

H υπεριώδης περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος εκτείνεται στην περιοχή μηκών κύματος 10-400 nm. Ειδικότερα διακρίνονται οι περιοχές μέσου υπεριώδους UVA (280-315 nm) και υπεριώδους μεγάλου μήκους κύματος UVB (315-400 nm) που είναι και η περιοχή που βρίσκει εφαρμογή στη μελέτη των έργων τέχνης. Υπάρχουν πολλές πηγές υπεριώδους ακτινοβολίας, μεταξύ των οποίων και ο ήλιος. Παρ’ όλ’ αυτά, στις περιπτώσεις φωτογράφησης έργων τέχνης χρησιμοποιούνται ειδικές φωτιστικές πηγές (που μοιάζουν με τις γνωστές λάμπες τύπου black-light) και  η διαδικασία πραγματοποιείται σε σκοτεινούς θαλάμους. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ