Ολογραφικές τεχνικές

Οι ολογραφικές τεχνικές δίνουν ένα λεπτομερή τοπογραφικό χάρτη των επιφανειακών αλλά και των υποκείμενων της επιφάνειας φθορών ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί : 
 
Α) για την αυτή καθ’ αυτή διάγνωση της παθολογίας του έργου και την εφαρμογή μεθόδων αποκατάστασης ή πρόληψης της περαιτέρω φθοράς
 
Β) για την ακριβή σύγκριση του χαρακτηριζόμενου «πρώτου» τοπογραφικού χάρτη με τον τοπογραφικό χάρτη που λαμβάνεται σε μεταγενέστερα στάδια του έργου, όπως για παράδειγμα μετά από μια έκθεση ή μετά από ένα δανεισμό σε άλλο μουσείο.
Υπάρχουν διάφορες ολογραφικές τεχνικές με πιο διαδεδομένη την ολογραφική συμβολομετρία. Με την τεχνική αυτή το αντικείμενο διεγείρεται ύστερα από έκθεση του σε μια υπέρυθρη πηγή που θερμαίνει για δευτερόλεπτα το έργο. Και στη συνέχεια με έναν ανιχνευτή- λέιζερ καταγράφει τη δόνηση του έργου κατά τη διάρκεια επαναφοράς του στην αρχική του κατάσταση. 

  • Τεχνικές δομικής διάγνωσης – ολογραφική συμβολομετρία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ