Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Η Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης χρησιμοποιείται στο τομέα της έρευνας των έργων τέχνης σαν ένα εργαλείο απεικόνισης για την λεπτομερή μελέτη της επιφάνειας ενός δείγματος. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης είναι ένα όργανο που λειτουργεί όπως περίπου και ένα οπτικό μικροσκόπιο μόνο που χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας αντί για φως, για να εξετάσει αντικείμενα σε λεπτομερή κλίμακα.

Με την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης μεγεθύνουμε δείγματα έργων τέχνης έως και 40.000 συνήθως ενώ υπάρχει δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερης μεγέθυνσης. Μεταξύ άλλων εφαρμογών μέσω της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης υπάρχει η δυνατότητα της επιφανειακής εξέτασης δειγμάτων από μνημεία ή έργα τέχνης μετά την εφαρμογή διαφόρων εργασιών συντήρησης για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας ή των επιπτώσεων τους. Χρησιμοποιείται επίσης για την παρατήρηση του μεγέθους των κόκκων, παράμετρος που συνδέεται με την τεχνολογία κατασκευής.    

  • Απεικόνιση επιφάνειας μεταλλικής ίνας από θρησκευτικό επιτάφιο. Παρατηρούνται επικαθίσεις όπως αιθάλη, σκόνη, κα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ