Συγκόλληση

Η συγκόλληση είναι η εργασία της επανένωσης σπασμένων τμημάτων ενός έργου, ώστε να αποδοθεί το αρχικό σχήμα ή φόρμα του έργου. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα συγκολλητικά υλικά (ανάλογα με το είδος του υλικού και τις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται), καθώς και υποστηρικτικοί σύνδεσμοι, όπου χρειάζεται (ανάλογα με το βάρος και την κλίση των τμημάτων που συγκολλούνται).

  • Κεραμικό έργο πριν τη συγκόλληση του κεφαλιού της μορφής
  • Κεραμικό έργο μετά τη συγκόλληση του κεφαλιού της μορφής
  • Τοποθέτηση υποστηρικτικού συνδέσμου πριν τη συγκόλληση τμημάτων γύψινου έργου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ