Στερέωση

Η στερέωση είναι μια εργασία που απαιτείται όταν το υλικό έχει υποβαθμιστεί και έχει χάσει τη συνοχή του. Γίνεται συνήθως με εμποτισμό στης επιφάνειας με το κατάλληλο στερεωτικό και το αποτέλεσμα είναι η σταθεροποίηση του υλικού. 

  • Εμποτισμός της διαβρωμένης επιφάνειας μαρμάρινου έργου για τη στερέωσή της

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ