Παράγοντες φθοράς

Χαρτί
Το χαρτί, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο υλικό, το φθείρουν κυρίως η υγρασία και η υψηλή θερμοκρασία, η βιολογική προσβολή, το φως ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει δυσχρωμίες και οξείδωση του έργου. Επίσης, ενθαρρύνει τη βιολογική προσβολή με την ανάπτυξη μυκήτων και μικροοργανισμών. Η ηλιακή ακτινοβολία ή ο έντονος φωτισμός που περιέχει υπεριώδη ακτινοβολία προκαλεί φωτοχημική οξείδωση στο χάρτινο υπόστρωμα αλλοιώνοντας επίσης και το ζωγραφικό μέσο. Ο άνθρωπος συμβάλει στη φθορά του με ακατάλληλους χειρισμούς ή επεμβάσεις

Περισσότερες πληροφορίες
Πίνακες
Χαρτί
Γλυπτά
  • Αλλοίωση της συγκολλητικής ικανότητας λόγω υψηλών θερμοκρασιών. (ίσως και μια ρωγμή στο ξύλο λόγω θερμοκρασιακών μεταβολλών)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ