Αέρια χρωματογραφία

Μια από τις πιο σημαντικές επεμβατικές μεθόδους που προσφέρει αυτού του είδους πληροφορίες είναι η αέρια χρωματογραφία. Η μέθοδος αυτή μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση της ταυτότητας του συνδετικού μέσου των χρωματικών στρωμάτων και κατά πόσο ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε παραδοσιακές τεχνικές της αυγοτέμπερας, της λαδοτέμπερας ή της ελαιογραφίας για τη δημιουργία του έργου. Η ταυτοποίηση γίνεται βάσει του χαρακτηριστικού χρόνου συγκράτησης των διαφόρων συστατικών του δείγματος που διαχωρίζονται στην χρωματογραφική στήλη, με την βοήθεια βάσης δεδομένων με χρωματογραφήματα πρότυπων δειγμάτων οργανικών υλικών. Προκειμένου να αναγνωρισθούν τα οργανικά υλικά που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης με τη τεχνική της αέριας χρωματογραφίας, βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία μιας πλήρους βάσεως δεδομένων με δείγματα αναφοράς κατασκευασμένα ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές της ζωγραφικής. Επιπλέον, η αέρια χρωματογραφία μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το βαθμό αποσύνθεσης του υλικού. 

  • Η αέρια χρωματογραφία επιβεβαίωσε την ύπαρξη κρόκου αυγού καθώς και την τεχνική της αυγοτέμπερας. Οι σχετικές αναλογίες των 7 σταθερών αμινοξέων έδωσαν μεγάλο ποσοστό λευκίνης, ενώ ο λόγος των λιπαρών οξέων C16/C18 που χαρακτηρίζουν και το οργανικό μέσο έδωσαν τιμή 2.4 αντιπροσωπευτική για τον κρόκο αυγού

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ