Στερεομικροσκοπία

Το στερεομικροσκόπιο επιτρέπει την τρισδιάστατη μελέτη αδιαφανών αντικειμένων. Μπορούν να παρατηρηθούν δείγματα ή ολόκληρες επιφάνειες έργων τέχνης.
Τα σύγχρονα στερεομικροσκόπια επιτρέπουν την παρατήρηση επιφανειών έργων τέχνης και σε κάθετη θέση. Χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση, τη φωτογραφική τεκμηρίωση της φυσικής κατάστασης των έργων τέχνης, αλλά και σε εργασίες συντήρησης.  

  • Εργασία αφαίρεσης του επιχρίσματος (βερνίκι) στο στερεομικροσκόπιο
  • Λεπτομέρεια ζωγραφικής επιφάνειας στο στερεομικροσκόπιο. Παρατηρούνται έντονες ρωγματώσεις που φέρουν ανασηκωμένα άκρα. Στις αυλακώσεις αυτών των ρωγμών παρατηρείται η ύπαρξη βερνικιού.
  • Λεπτομέρεια ζωγραφικής επιφάνειας στο στερεομικροσκόπιο. Παρατηρείται το στρώμα βερνικιού και υποκείμενες φθορές. Σημειακά παρατηρείται απώλεια ζωγραφικής επιφάνειας και προετοιμασίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ