Αισθητική αποκατάσταση

Η αισθητική αποκατάσταση σχετίζεται συνήθως με τις συμπληρώσεις, και αφορά στη χρωματική απόδοση των νέων τμημάτων, ώστε να είναι μεν ορατά από κοντά, αλλά να μην διαταράσουν την αρμονία του έργου από λίγο πιο μακρυά. 

  • Συγκολλημένα τμήματα κεραμικού έργου πριν την αισθητική αποκατάσταση
  • Συγκολλημένα τμήματα κεραμικού έργου μετά την αισθητική αποκατάσταση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ