Αφιερώστε μας λίγο χρόνο, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για το διαδικτυακό μας τόπο.

 

Ποιός ο λόγος της επίσκεψης σας στο διαδικτυακό τόπο της Συντήρησης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης

 

Βρήκατε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Συντήρηση Έργων Τέχνης κατά την επίσκεψή σας;

 

Ποια είναι η άποψη σας για το περιεχόμενο και το σχεδιασμό των διαδραστικών εκθεμάτων(παιχνίδια, animation);

 

Ποια είναι η γνώμη σας για το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της ψηφιακής έκθεσης για τη συντήρηση – ενότητα Έκθεση;

 

Ποια είναι η γνώμη σας σας για το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ενότητας Συντήρηση για παιδιά;

 

Βρήκατε εύκολη την πρόσβαση και περιήγηση σας στο σύνολο του περιεχομένου;

 

Τι άλλο θα θέλατε να δείτε στον διαδικτυακό τόπο για τη Συντήρηση Έργων Τέχνης;

 

Ευχαριστούμε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μας!

Σχετικά Έργα

 

Εργαστήριο Ερευνών

Ο συντηρητής είναι σημαντικό να γνωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα έργα τέχνης που πρόκειται να συντηρήσει όπως τα υλικά τους, τα προβλήματά τους αλλά και τις «συνήθειες» του ζωγράφου που έχει φτιάξει το συγκεκριμένο έργο. Για το λόγο αυτό, στο εργαστήριο Φυσικοχημικών Ερευνών πραγματοποιούνται μια σειρά αναλύσεων χρησιμοποιώντας απλές ή εξελιγμένες τεχνολογίες για τη μελέτη των έργων. Με τις φυσικοχημικές τεχνικές μπορούμε να βρούμε ακόμα το τρόπο και τα χρώματα που έχει χρησιμοποιήσει ο καλλιτέχνης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ