Αφιερώστε μας λίγο χρόνο, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για το διαδικτυακό μας τόπο.

 

Ποιός ο λόγος της επίσκεψης σας στο διαδικτυακό τόπο της Συντήρησης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης

 

Βρήκατε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Συντήρηση Έργων Τέχνης κατά την επίσκεψή σας;

 

Ποια είναι η άποψη σας για το περιεχόμενο και το σχεδιασμό των διαδραστικών εκθεμάτων(παιχνίδια, animation);

 

Ποια είναι η γνώμη σας για το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της ψηφιακής έκθεσης για τη συντήρηση – ενότητα Έκθεση;

 

Ποια είναι η γνώμη σας σας για το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ενότητας Συντήρηση για παιδιά;

 

Βρήκατε εύκολη την πρόσβαση και περιήγηση σας στο σύνολο του περιεχομένου;

 

Τι άλλο θα θέλατε να δείτε στον διαδικτυακό τόπο για τη Συντήρηση Έργων Τέχνης;

 

Ευχαριστούμε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μας!

 

Αισθητική αποκατάσταση

Με τον όρο αισθητική αποκατάσταση εννοούνται όλες οι εργασίες που έχουν ως στόχο την επαναφορά του έργου όσο το δυνατό πιο κοντά στην αρχική του όψη. Αυτές οι εργασίες πρέπει να μη φαίνονται όταν κάποιος κοιτά το έργο από μακριά, αλλά να διακρίνονται όταν κάποιος πλησιάσει πολύ . Έτσι, αν σε ένα σπασμένο γλυπτό συμπληρωθούν κάποια τμήματα που λείπουν με νέα, π.χ. από γύψο, πρέπει αυτές οι συμπληρώσεις να βαφούν κατάλληλα, ώστε να μην ενοχλούν όταν βλέπει ο θεατής το έργο, αλλά να διακρίνονται ότι είναι νέα τμήματα αν το δει κανείς από πολύ κοντά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ