Αφιερώστε μας λίγο χρόνο, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για το διαδικτυακό μας τόπο.

 

Ποιός ο λόγος της επίσκεψης σας στο διαδικτυακό τόπο της Συντήρησης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης

 

Βρήκατε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Συντήρηση Έργων Τέχνης κατά την επίσκεψή σας;

 

Ποια είναι η άποψη σας για το περιεχόμενο και το σχεδιασμό των διαδραστικών εκθεμάτων(παιχνίδια, animation);

 

Ποια είναι η γνώμη σας για το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της ψηφιακής έκθεσης για τη συντήρηση – ενότητα Έκθεση;

 

Ποια είναι η γνώμη σας σας για το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ενότητας Συντήρηση για παιδιά;

 

Βρήκατε εύκολη την πρόσβαση και περιήγηση σας στο σύνολο του περιεχομένου;

 

Τι άλλο θα θέλατε να δείτε στον διαδικτυακό τόπο για τη Συντήρηση Έργων Τέχνης;

 

Ευχαριστούμε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μας!

Σχετικά Έργα

 

Εργαστήριο Πινάκων

Στο Εργαστήριο Συντήρησης Πινάκων της Εθνικής Πινακοθήκης συντηρούνται έργα που είναι ζωγραφισμένα σε ξύλο ή σε ύφασμα. Τα έργα τέχνης που πρόκειται να συντηρηθούν είτε βρίσκονται εκτεθειμένα (είναι κρεμασμένα στους τοίχους του μουσείου) είτε είναι φυλαγμένα στις αποθήκες του μουσείου. Πριν ο συντηρητής ξεκινήσει να συντηρεί ένα έργο είναι πολύ σημαντικό να το μελετήσει καλά, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού που διαθέτει το εργαστήριο συντήρησης πινάκων, όπως μεγεθυντικούς φακούς, στερεομικροσκόπιο, ειδικά γυαλιά κ.α. Επίσης, πριν τη συντήρηση, το έργο πρέπει να φωτογραφηθεί ή/ και να περάσει από το Εργαστήριο Φυσικοχημικών Ερευνών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ