Αφιερώστε μας λίγο χρόνο, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για το διαδικτυακό μας τόπο.

 

Ποιός ο λόγος της επίσκεψης σας στο διαδικτυακό τόπο της Συντήρησης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης

 

Βρήκατε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Συντήρηση Έργων Τέχνης κατά την επίσκεψή σας;

 

Ποια είναι η άποψη σας για το περιεχόμενο και το σχεδιασμό των διαδραστικών εκθεμάτων(παιχνίδια, animation);

 

Ποια είναι η γνώμη σας για το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της ψηφιακής έκθεσης για τη συντήρηση – ενότητα Έκθεση;

 

Ποια είναι η γνώμη σας σας για το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ενότητας Συντήρηση για παιδιά;

 

Βρήκατε εύκολη την πρόσβαση και περιήγηση σας στο σύνολο του περιεχομένου;

 

Τι άλλο θα θέλατε να δείτε στον διαδικτυακό τόπο για τη Συντήρηση Έργων Τέχνης;

 

Ευχαριστούμε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μας!

 

 

Λεξικό

Συνδετικό μέσο

είναι υγρό, οργανικό μέσο στο οποίο διαλύονται τα χρώματα (χρωστικές) και καθορίζει την τεχνική της ζωγραφικής (π.χ. ελαιογραφία, υδατογραφία κλπ).

Συντήρηση έργων τέχνης

είναι η διατήρηση κάθε μορφής έργου τέχνης, η επιβράδυνση της φθοράς του και η αποκατάσταση του, ώστε να γίνουν κατανοητό στο κοινό.

Συντηρητής αρχαιοτήτων
και έργων τέχνης

είναι ένας επαγγελματίας, ο οποίος μετά από εξειδικευμένες σπουδές, έχει ως κύρια ασχολία τη διατήρηση, τη συντήρηση ή/ και τη αποκατάσταση αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων, εικόνων και άλλων έργων τέχνης, σύμφωνα με έναν κώδικά ηθικής δεοντολογίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ